top of page

מארזי שישיית בקבוקים

התנצלות: רוב היינות אזלו ולכן שיחררנו עבורכם כמה בלנדים מנצחים ובכמות מוגבלת
בעזרת השם, חלק מהיינות יחזרו בחודש אלול, ספטמבר
בואו לבקר אותנו בכייף
bottom of page