top of page

כל העונים נכנסים להגרלה של
עשרה בקבוקי מגנום קריניאן 2023
בהערכה
הלל, נינה, שלוםדוד וישראל

כל תגובה תילקח בחשבון

תודה, מעריכים מאוד

bottom of page