מי טעם את היין הזה? Revelation 2017

האמת שלנו לא נשאר, לא שמנו לב וזה נגמר

אבל יש לני עדיין כמה ארגזים מ revelation 2016

שקשה להיפרד מהם


1 view0 comments