top of page

זן המלבק גודל בכרם יפהפה ומושקע. הפרי בו מדולל לרמה של 600 ק"ג לדונם, בעוד שרוב הכרמים מתחילים מ 1.2 טון ומעלה, וכך הגפן "משתוללת" להעניק לפרי את טעמיו הנפלאים. בַּיֶּקֶב הענבים מושרֵים עם הקליפות לתסיסה ארוכה. היין מיושן למשך 18 חודשים באלון צרפתי שנבחר בקפידה ע"י היינן הלל מן, היין אינו מסונן. לחיים!

 

זן המלבק גודל בכרם יפהפה ומושקע. הפרי בו מדולל לרמה של 600 ק"ג לדונם, בעוד שרוב הכרמים מתחילים מ 1.2 טון ומעלה, וכך הגפן "משתוללת" להעניק לפרי את טעמיו הנפלאים. בַּיֶּקֶב הענבים מושרֵים עם הקליפות לתסיסה ארוכה. היין מיושן למשך 18 חודשים באלון צרפתי שנבחר בקפידה ע"י היינן הלל מן, היין אינו מסונן. לחיים!

שניים עשר בקבוקים מלבק עמוק

0.00 ₪מחיר

    keep our phone and send us whatsapp  +972547240935

    bottom of page